Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zaprasza!!!

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SEP urzejmie zaprasza kolegów Prezesów Kół na zebranie organizacyjne związane z kampanią wyborczą w SEP

Początek spotkania odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. przy ul. Marii Zientary malewskiej 49 w olsztynie w dniu 26.10.2013r. o godz. 10:00