Wybór pracownika roku 2012

Rok 2013 rozpoczął się dla naszej firmy szkoleniem którego celem było zaktualizowanie wiedzy naszych pracowników w zakresie BHP oraz ochrony informacji niejawnych.

Stało się również okazją do spotkania wszystkich pracowników firmy, dając Zarządowi okazję do podsumowania minionego roku i omówienia przyszłych planów przedsiębiorstwa na rok bieżący. Miłym zaskoczeniem okazał się konkurs na Pracownika Roku Przedsiębiorstwa Telekom Warmia. Każda z zatrudnionych w firmie osób wytypowała spośród dziesięciu nominowanych swojego zwycięzcę. Zdobywcą pierwszego miejsca okazał się Pan Krzysztof Chodup . Z dużą sympatią kolegów i koleżanek spotkali się także Pan Władysław Lipka i Pan Mieczysław Mizeria zajmując ex aequo drugie miejsce. Zaszczyt wręczenia nagród rzeczowych zarówno zwycięzcom jak i pozostałym nominowanym przypadł w udziale Panu prezesowi Tomaszowi Kosowskiemu i Pani wiceprezes Annie Zaręba .

Ufamy, że entuzjastyczne przyjęcie z jakim spotkał się przeprowadzony konkurs przekonał Zarząd do uczynienia z niego nowej, firmowej tradycji.

Zdjęcia z rozdania nagród w galerii