Kolejny Europejski Festiwal ”Science on Stage”, po raz pierwszy w historii festiwali, zorganizowany będzie w dniach 25-28.04.2013 roku w dwóch przygranicznych miastach: Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Organizacji festiwalu podjęły się dwa krajowe komitety: Science on Stage Polska i Science on Stage Deutschland będące członkami Science on Stage Europe, organizacji non profit łączącej  komitety Science on Stage z 27 krajów Europy.

Wybrane motto festiwalu „Crossing borders in Science teaching” – „Przekraczanie granic w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” – bardzo dobrze  podkreśla idee budowania europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Uczestniczy Festiwalu na narodowych stoiskach pokazywać będą przygotowane przez siebie  eksperymenty, z których najciekawsze będą następnie demonstrowane na głównej scenie festiwalu. Na tej scenie będą także prezentowane inscenizacje teatralne  związane tematycznie z naukami przyrodniczymi. Ponadto uczestnicy Festiwalu na lekcjach pokazowych, warsztatach i seminariach przedstawiać będą swoje osiągnięcia dydaktyczne i dyskutować o najważniejszych problemach w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

W roku 2012 nasze Przedsiębiorstwo udzieliło finansowego wsparcia olsztyńskiej Reprezentacji młodzieży w ogólnopolskim konkursie SCIENCE ON STAGE (NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE) zorganizowanym w Poznaniu. Zespół uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie, pod przewodnictwem Pana mgr. inż. Ryszarda Pieluchowskiego, demonstracją „Czary mary nie do wiary” „zaczarował” Komisję zdobywając pierwsze miejsce w swojej kategorii.